بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های ویتامین A بر روی فرایند خونسازی در کودکان مبتلا به کم خونی

تاثیر مکمل های ویتامین A بر روی فرایند خونسازی در کودکان مبتلا به کم خونی
یافته های جدید نشان می دهد مکمل های ویتامین A می تواند بر روی فرایند خون سازی در بدن تاثیر مثبت بگذارد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی انجام شد، تاثیر مکمل های ویتامین A در کنار دوزهای استاندارد آهن بر روی فرایند خون سازی در کودکان مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن مورد آزمایش قرار گرفت.

در این مطالعه 30 کودک 1-12 ساله که کم خونی ناشی از کمبود آهن در آنها مورد تایید قرار گرفته بود (میزان هموگلوبین در آنها کمتر از 10 گرم بر دسی لیتر بود) شناسایی شده و به مدت 6 ماه مورد آزمایش و پیگیری قرار گرفتند.

این کودکان به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند. گروه اول فقط مکمل های آهن (سولفات آهن) با دوز 3 میلی گرم بر کیلوگرم در روز مصرف کردند در حالی که گروه دوم علاوه بر مکمل آهن فوق، ویتامین A نیز با دوز  5000 واحد بین المللی در روز مصرف کردند.

نتایج بدست آمده نشان داد غلظت هموگلوبین پس از 4 هفته مصرف مکمل های آهن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. این افزایش در میزان هموگلوبین در هفته های 4 و 8 بررسی در گروه دوم که علاوه بر آهن ویتامین A نیز مصرف کرده بودند به شکل چشمگیری بیشتر از گروه اول  بود.

این نتیجه نشان داد مصرف ویتامین A در کنار مکمل های آهن می تواند به بهبود فرایند خون سازی در افرادی که مبتلا به کم خونی هستند کمک کند.

این یافته در سال 2016 در مجله International journal of medical research professionals به چاپ رسید.
.