بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر ویتامین E و فولیک اسید بر روی خون کافت حاد در مبتلایان به فاویسم

تاثیر ویتامین E و فولیک اسید بر روی خون کافت حاد در مبتلایان به فاویسم
آنزیم گلوکز- ۶ فسفات دهیدروژناز، آنزیم مهمی در شانت هگزوز مونوفسفات است که برای حفظ ذخایر داخل یاخته‌ای گلوتاتیون احیا شده لازم است. این آنزیم گلوکز ۶- فسفات را به ۶- فسفوگلوکونیک اسید تبدیل می ‌کند و درحین این عمل NADPH تولید می ‌شود. این آنزیم، آنزیم مهم مسیر سوخت و ساز گلوکز در مسیر پنتوز فسفات بوده که طی این راه NADPH برای تولید انرژی در گلبول قرمز تولید می‌شود.

کمبود گلوکز-6 فسفات دهیدروژناز شایع ترین کمبود آنزیم ارثی در گلبول های قرمز خون است. این کمبود منجر به بیماری فاویسم که به بیماری باقلایی معروف است می شود.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان ایرانی انجام شد، تاثیر ویتامین E و فولیک اسید بر روی بهبود خون کافت حاد ناشی از کمبود گلوکز-6 فسفات دهیدروژناز در بیمارانی که در بیمارستان 17 شهریور رشت بستری بودند بررسی شد.

در این مطالعه آزمایشاتی بر روی 120 بیمار مبتلا به کمبود گلوکز-6 فسفات دهیدروژناز انجام شد. میانگین سنی این بیماران 44 سال بود.  این افراد به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول ویتامین E، گروه دوم فولیک اسید، گروه سوم ترکیبی از ویتامین E و فولیک اسید مصرف کرده و گروه چهارم گروه کنترل بود.

سطح هموگلوبین و تعداد رتیکولوسیت در این بیماران در طول دوران بستری، قبل و دو هفته بعد از مصرف مکمل ها اندازه گیری شد. همچنین همه بیماران روش درمانی استاندارد برای خون کافت حاد را نیز دریافت کردند.

در 95 درصد از این بیماران مصرف باقلا دلیل اصلی ابتلا به خون کافت حاد بود.

نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش قابل توجهی در سطح هموگلوبین و هماتوکریت و همچنین کاهش چشمگیری در تعداد رتیکولوسیت در افرادی که مکمل های ویتامین E و فولیک اسید مصرف کردند در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد.

با در نظر گرفتن قیمت پایین، در دسترس بودن و ایمنی مکمل های ویتامین E و فولیک اسید، این محققان پیشنهاد کردند که مصرف این مکمل ها می تواند تجویز مفیدی در حین ابتلا به فاویسم باشد.

نتایج این تحقیق اخیرا در مجله Iranian Journal of Pediatric Hematology & Oncology  به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد