بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کارایی آهن داخل وریدی برای درمان کم خونی در افراد مبتلا به سرطان معده

دانش موجود در مورد نقش مکمل های آهن داخل وریدی بدون استفاده از عوامل تحریک کننده اریتروپوئیتینی در بیماران سرطانی مبتلا به کم خونی هنوز اندک است و اطلاعات کافی در مورد کارایی مکمل های آهن داخل وریدی هنوز بطور کافی وجود ندارد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان بلژیکی انجام شد، تاثیر فریک کربوکسی مالتوز در گروهی از بیماران انکولوژی گوارشی ارزیابی شده و تلاش شد تا تاثیر آن بر انواع مختلف کم خونی ناشی از آهن مطالعه شود.

در این بررسی آزمایشاتی بر روی 414 بیمار مبتلا به انکولوژی گوارشی که مکمل های فریک کربوکسی مالتوز دریافت می کردند انجام شد. تاثیرات مکمل های فوق به مدت 4 هفته بر روی این بیماران مورد پیگیری قرار گرفت و سطح هموگلوبین آنها اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد مصرف مکمل آهن داخل وریدی فوق در بیمارانی که مبتلا به کم خونی بودند منجر به افزایش قابل توجهی در سطح هموگلوبین آنها شده است.

این مشاهده تاییدکننده کارایی مکمل های داخل وریدی آهن در بهبود کم خونی در بیماران فوق است.

نتایج این تحقیق اخیرا در مجله Annals of Gastroenterology به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The effectiveness of intravenous iron for iron deficiency anemia in
gastrointestinal cancer patients: a retrospective study

Annals of Gastroenterology (2017) 30, 1-10

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد