بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بهبود کیفیت خواب با استفاده از مکمل های ویتامین D

بهبود کیفیت خواب با استفاده از مکمل های ویتامین D
تحقیقاتی که اخیرا توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد نشان داد، افرادی که دچار اختلالات خواب هستند می توانند با مصرف مکمل های ویتامین D کیفیت خواب خود را بهبود بخشند.

مطالعات آنها تایید کرد کیفیت خواب ممکن است به طور مستقیم با سطح سرمی ویتامین  D مرتبط باشد. آنها در ایـن مطالعـه اثـر مکمل ویتامین  D بر امتیاز و کیفیت خواب افراد  20 تا  50 سال مبتلا به اختلال خواب را بررسی کردند.

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بیمارستان گلستان از آبان تا بهمن ماه،1394بر روی  89  فرد مبتلا به اختلال خواب بر اساس شاخص خواب پیتزبورگ انجام گردید.

 افراد واجد شرایط با روش آسان انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تحت درمان  (44 نفر)  و گروه کنترل (45 نفر)  طبقه بندی شدند. در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه اختلال خواب پیتزبورگ، پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی، پرسشنامه داده های عمومی، زمان در معرض آفتاب بودن، سطح سرمی ویتامین D، زمان چرت زدن روزانه، یادآمد خوراک سه روزه، برای همه افراد ثبت و ارزیابی شد.

گروه تحت درمان هر دو هفته یک کپسول  50000 واحد بین المللی ویتامین  D و گروه دارونما هر دو هفته یک کپسول دارونما به مدت هشت هفته دریافت نمودند.

براساس نتایج پرسشنامه های مربوطه مشخص شد که مصرف مکمل های ویتامین D باعث بهبود کیفیت خواب در گروه تحت درمان نسبت به گروه دارونما شده است.

این مطالعه در شهریور ماه 1396 در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است.

بررسی اثر مصرف مکمل ویتامین  Dبر کیفیت خواب در افراد بالغ مبتلا به اختلال خوابمنابع و رفرنس ها:

Source & Reference


مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهریور  ،1396دوره  ،75شماره  ،6صفحه های  443تا  448...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، ویتامین D، خواب، اختلالات خواب، مکمل ورزشی، ورزشکار، مولتی ویتامین، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، ویتامین گروه ب، ویتامین های محلول در آب، ویتامین های محلول در چربی، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، آنتی اکسیدان، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، داروخانه آنلاین، داروخانه، خرید قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری، شربت کودکان، تقویت کودکان، سوء تغذیه کودکان، خستگی مفرط، نشاط، داروخانه های گیاهی، داروخانه های سنتی، اتحادیه، مکمل های ویتامینی، خرید قرص، تهیه شربت، تقویتی، ورزشی، پروتئین، گیاهان دارویی، منابع علمی، آنلاین، مکمل شناسی،

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد