بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های فولیک اسید برای پیشگیری از بیماری مزمن کلیوی

مکمل های فولیک اسید برای پیشگیری از بیماری مزمن کلیوی
تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف مکمل های فولیک اسید در کنار روش درمان مرسوم می تواند از پیشرفت بیماری مزمن کلیوی جلوگیری کند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد،  بررسی هایی در این زمینه بر روی 15104 فرد بزرگسال چینی که مبتلا به فشار خون بودند انجام شد.

این افراد به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تنها 10 میلی گرم انالاپریل و گروه دوم 10 میلی گرم انالاپریل بعلاوه 0/8  میلی گرم فولات مصرف کردند تا کارایی فولیک اسید در پیشگیری از بیماری مزمن کلیوی در آنها ارزیابی شود.

پس از 4 سال پیگیری و بررسی بر روی این افراد مشخص شد که بیمارانی که فولیک اسید را به همراه انالاپریل مصرف کرده بودند نسبت به آنها که تنها انالاپریل مصرف کرده بودند نرخ کمتری از پیشرفت بیماری مزمن کلیوی را نشان می دهند (3/3 در مقابل 6/8 درصد).

این مطالعه در سال 2017 در مجله Evidence-based practice به چاپ رسید.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد