بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر یک مکمل گیاهی حاوی عصاره اسطوقدوس بر کیفیت خواب

تاثیر یک مکمل گیاهی حاوی عصاره اسطوقدوس بر کیفیت خواب
اختلالات خواب می تواند منجر به افزایش خطر پیشرفت برخی از  بیماری های دیگر شود.

تحقیقات جدید علمی نشان می دهند که مکمل های گیاهی می تواند برخی از اختلالات خواب از جمله اینسومنیا (insomnia) را کمتر کند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان امریکایی انجام شد، تاثیر یک مکمل گیاهی خاص بر روی کیفیت خواب ارزیابی شد.

این مکمل گیاهی در درجه اول حاوی عصاره اسطوقدوس بود و همچنین ترکیباتی همچون ال-تینین (L-theanine) و عصاره های بادرنجبویه، گل ساعتی و بابونه را در ساختار خود داشت.

51 فرد بزرگسالی که مبتلا به علائم اینسومنیا بودند، به دو گروه دارونما و تحت درمان تقسیم شده و بر روی آنها یک بررسی شش هفته ای انجام شد.

برای بررسی کیفیت خواب آنها قبل و بعد از درمان از یک پرسشنامه معتبر استفاده شد.

نتایج بدست آمده نشان داد، افرادی که با مکمل گیاهی تحت درمان بودند در مقایسه با افراد دارونما بهبود چشمگیری در کیفیت خواب پس از مصرف مکمل فوق نشان دادند.

همچنین هیچ نوع عارضه جانبی خاصی در افراد مصرف کننده این مکمل گیاهی مشاهده نشد.

این مشاهدات نشان می دهد مکمل گیاهی حاوی عصاره اسطوقدوس، به همراه عصاره های بادرنجبویه، گل ساعتی و بابونه، یک درمان موثر و ایمن برای بهبود کیفیت خواب در افراد بزرگسالی است که از اختلالات اینسومنیا رنج می برند.

نتایج این مطالعه در تاریخ 20 سپتامبر 2017 در مجله Cogent Medicine  به چاپ رسیده است.