بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف نیاسین، فولات و ویتامین های B و عملکرد شناختی بزرگسالان جوان

مصرف نیاسین، فولات و ویتامین های B و عملکرد شناختی بزرگسالان جوان
شواهد اپیدمیولوژیکی در ارتباط با تاثیر مصرف نیاسین، فولات و ویتامین های B بر روی عملکرد شناختی بویژه در افراد میانسال بسیار اندک می باشد.

محققان اعتقاد دارند مصرف بالاتر این ویتامین های خانواده B در سنین جوانی می تواند باعث بهبود عملکرد شناختی در سالهای بعدی زندگی شود.

این قضیه موضوع تحقیقی بود که اخیرا توسط محققان امریکایی انجام شد. آنها در این مطالعه بررسی هایی بر روی 3136 زن و مرد جوان در سنین 18 تا 30 سالگی انجام دادند. وضعیت تغذیه ای این افراد در مدت زمان های مشخص ارزیابی شده و میزان مصرف ریزمغذی ها بویژه ویتامین های B در آنها سنجش شد. همچنین عملکرد شناختی این افراد در سنین متوسط زندگی توسط تست های معتبر ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد مصرف بالاتر نیاسین، فولات، ویتامین B6 و ویتامین B12 در سنین جوانی با عملکرد شناختی بهتر آنها در سنین میانی زندگی در ارتباط است. تک تک ریزمغذی های فوق در اکثر تست هایی که بر روی سنجش عملکرد شناختی انجام شد، منجر به کسب نمرات بالاتری در تست ها شد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 2 آگوست 2017 در مجله The American Journal of Clinical Nutrition  به چاپ رسید.

.