بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

شیوع کمبود روی و ارتباط آن با وضعیت آهن در کودکان تهرانی

شیوع کمبود روی و ارتباط آن با وضعیت آهن در کودکان تهرانی
در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان ایرانی انجام شد، تلاش شد تا وضعیت ریزمغذی های آهن و روی در کودکان 9-12 ساله تهرانی برای اولین بار ارزیابی شده و همچنین میزان حدی نشانگرهای بیولوژیکی وضعیت آهن برای تشخیص افزایش خطر کمبود روی در کودکان اندازه گیری شود.

در این مطالعه بررسی هایی بر روی 505 پسر و 467 دختر مدرسه ای در شهر تهران انجام شد و وضعیت ریزمغذی های روی و آهن در آنها اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد شیوع کمبود روی، کم خونی و کمبود آهن در کودکان مورد مطالعه به ترتیب 12/4 درصد، 14/6 درصد و 9/5 درصد می باشد.

همچنین مشخص شد غلظت روی در سرم کودکانی که مبتلا به کم خونی هستند بسیار پایین تر از کودکانی است که کم خونی ندارند.

اما وابستگی مهمی بین وضعیت روی و آهن در این کودکان مشاهده نشد.

از طرفی کودکانی که دچار کمبود روی بودند نسبت به آنها که کمبود نداشتند دارای قد نسبتا کوتاهتری بودند.

بررسی های آماری این گروه نشان داد خطر کمبود روی و فریتین در کودکان نواحی فقیرنشین شهر تهران بیشتر است. این قضیه احتمالا به رژیم غذایی ضعیف در این مناطق ارتباط دارد.

همچنین این گروه نشان دادند مقدار حدی بهینه سطح فریتین برای تشخیص کمبود روی در کودکان 14/9 میکروگرم بر لیتر است. بنابراین کودکانی که سطح فریتین آنها کمتر از این مقدار است باید در غربالگری سطح روی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

نتایج این تحقیق در 14 جولای 2017 در مجله International Journal for Vitamin and Nutrition Research به چاپ رسیده است.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد