بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین کمبود ویتامین B12 و چاقی در زنان باردار

ارتباط بین کمبود ویتامین B12 و چاقی در زنان باردار

افزایش نرخ چاقی در زنان باردار در کنار پارادوکس های موجود در مورد کمبود برخی ریزمغذی ها در زنان موضوعی است که امروزه اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و به عنوان دلیل برخی از اختلالات مهم برای زنان باردار و نوزاد آنها تلقی می شود.

در این بین، ریزمغذی های ویتامین B12 و فولات برای تامین نیازهای نوزاد در طول دوران بارداری اهمیت بسیار ویژه ای دارد. کمبود در وضعیت این ریزمغذی ها می تواند باعث افزایش چاقی مادر، مقاومت به انسولین در مادر و نوزاد و پروفایل چربی معکوس در نوزاد شود.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان انگلیسی انجام شد، شواهد موجود در مورد ارتباط بین کمبود ویتامین B12 در مادران و وضعیت چاقی آنها ارزیابی شد.

پس از مطالعه کامل شواهد موجود در این زمینه، نویسندگان این مقاله دریافتند که چاقی زنان باردار می تواند با سطح ویتامین B12 آنها در ارتباط باشد.

بر این اساس مشخص شد که مقدار ناکافی ویتامین B12 در طول دوران خاصی از بارداری منجر به افزایش احتمال چاقی به اندازه 2/4 برابر می شود.

این محققان پیشنهاد کردند که با توجه به اختلالات ناشی از چاقی در دوران بارداری، این یافته بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد و مطالعات بیشتری در مورد مکانیسم دقیق ارتباط کمبود ویتامین B12 و چاقی می تواند  انجام شود.

نتایج این مطالعه در تاریخ 16 سپتامبر 2017 در مجله Ultrasound in Obstetrics and Gynecology  به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد