بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ایمنی و کارایی سیترات آهن در درمان بیماران مزمن کلیوی مبتلا به کم خونی

ایمنی و کارایی سیترات آهن در درمان بیماران مزمن کلیوی مبتلا به کم خونی
نارسایی قلبی و کم خونی ناشی از کمبود آهن شایع ترین اختلالاتی هستند که بصورت همزمان در بیماران مزمن کلیوی مشاهده می شوند.

التهابات ناشی از بیماری مزمن کلیوی و نارسایی قلبی می تواند درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن را پیچیده تر کند چرا که در این حالت میزان هپسیدین افزایش می یابد. افزایش هپسیدین باعث می شود پاسخ موثر به بسیاری از محصولات خوراکی آهن با اختلال روبرو شود.

در مقابل، تحقیقات جدید نشان می دهند که سیترات آهن خوراکی می تواند بخوبی نشانگرهای کم خونی ناشی از کمبود آهن را در بیماران مزمن کلیوی بهبود بخشد.

در مطالعه ای که در این راستا توسط محققان امریکایی انجام شد، ایمنی و کارایی مکمل های سیترات آهن خوراکی در درمان کم خونی بیماران مزمن کلیوی مبتلا یا غیرمبتلا به نارسایی قلبی ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 372 نفر انجام شد که 81 نفر از آنها دچار نارسایی قلبی بودند.

نتایج تحقیقات این گروه نشان داد مکمل های سیترات آهن خوراکی توانست بخوبی نشانگرهای کم خونی از جمله سطح هموگلوبین و پارامترهای آهن را افزایش و سطح فسفات سرم را کاهش دهد. این تاثیرات در هر دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به نارسایی قلبی مشاهده شد و تفاوت چندانی بین دو گروه وجود نداشت.


همچنین هیچگونه عوارض جانبی ناشی از مصرف سیترات آهن در هر دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به نارسایی قلبی مشاهده نشد.

این مطالعه در ماه آگوست 2017 در مجله Journal of Cardiac Failure به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد