بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر تکرار مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی بر وضعیت ریزمغذی ها

تاثیر تکرار مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی بر وضعیت ریزمغذی ها
آمارهای جدید نشان می دهد بیش از 50 درصد از بزرگسالان امریکایی از مکمل های غذایی استفاده می کنند. با این وجود، هنوز اطلاعات کمی در مورد تاثیر استفاده مکرر از مکمل های غذایی بر وضعیت ریزمغذی ها در بدن وجود دارد.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان امریکایی انجام شد این قضیه مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه، براساس داده هایی که بیانگر وضعیت تغذیه ای در 10698 فرد بزرگسال بوده و از طریق نظرسنجی های سلامت و تغذیه ملی از سال 2009 تا 2012 بدست آمده بود، بررسی هایی بر روی 17 ریزمغذی در این افراد بزرگسال انجام شد. در این زمینه مقایسه ای بین افرادی که فقط غذا مصرف می کردند در مقابل افرادی که بعلاوه بر غذا مکمل مولتی ویتامین/مواد معدنی نیز استفاده می کردند انجام شد.

نتایج مطالعات این گروه نشان داد، در مقایسه با افرادی که فقط غذا مصرف می کردند، مصرف کنندگان مولتی ویتامین به همراه غذا، با هر نوع تکرار در مصرف آن، دارای شیوع کمتری از سطوح ناکافی ریزمغذی ها در 15 مورد از 17 ریزمغذی بررسی شده بودند.

همچنین مشخص شد این افراد ظرفیت تحمل دریافت سطوح بالاتری از 7 ریزمغذی بررسی شده را دارند. هر چند که مقدار آن برای هر ریزمغذی کمتر از 4 درصد بود.

علاوه بر این مشخص شد در صورت مصرف مکرر مکمل های مولتی ویتامین (بیش از 21 روز در ماه) احتمال رخداد سطح ناکافی ریزمغذی ها از بین رفته و شیوع سطح کمبود ریزمغذی ها نیز، به جز آهن،  در این افراد به شدت کاهش پیدا می کند.

در مجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد استفاده از مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی در بین بزرگسالان امریکایی با کاهش شیوع کمبود ریزمغذی ها در آنها در ارتباط است و این قضیه به تعداد روزهای مصرف این مکمل ها نیز وابسته است.

این مطالعه در تاریخ 9 آگوست 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسید.

.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد