بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بدن ما به چه میزان ویتامین B نیاز دارد؟

اسید فولیک:

۰-۶ ماهه: روزانه ۶۵ میکروگرم

۷-۱۲ ماهه: روزانه ۸۰ میکروگرم

۱-۳ ساله: روزانه ۱۵۰ میکروگرم

۴-۸ ساله: روزانه ۲۰۰ میکروگرم

۹-۱۳ ساله: روزانه ۳۰۰ میکروگرم

آقایان سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۴۰۰ میکروگرم

خانمها سن ۱۴ تا ۵۰ سال: روزانه ۴۰۰ میکروگرم

خانمها سن ۵۰ سال به بالا: روزانه ۴۰۰ میکروگرم

نیاسین:

۰-۶ ماه: روزانه ۲ میلی گرم

۷-۱۲ ماه: روزانه ۴ میلی گرم

۱-۳ سال: روزانه ۶ میلی گرم

۴۸ سال: روزانه ۸ میلی گرم

۹-۱۳ سال: روزانه ۱۲ میلی گرم

آقایان سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۱۶ میلی گرم

خانمها سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۱۴ میلی گرم

اسید پانتوتنیک:

سن ۰-۶ ماه: روزانه ۷/۱ میلی گرم

سن ۷-۱۲ ماه: روزانه ۸/۱ میلی گرم

سن ۱-۳ سال: روزانه ۲ میلی گرم

سن۴-۸ سال : روزانه ۳ میلی گرم

سن ۹-۱۳ سال :روزانه۴میلی گرم

سن ۱۴ سال و بیشتر:روزانه ۵ میلی گرم

بیوتین:

۰-۶ ماهه: روزانه ۵ میکروگرم

۱۲-۷ ماهه: روزانه ۶ میکروگرم

۳-۱ ساله: روزانه ۸ میکروگرم

۸-۴ ساله: روزانه ۱۲ میکروگرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۲۰ میکروگرم

۱۸-۱۴ ساله: روزانه ۲۵ میکروگرم

۱۹ سال به بالا: روزانه ۳۰ میکروگرم

ریبوفلاوین:

۰-۶ ماهه: روزانه ۳/۰ میلی گرم

۱۲-۷ ماهه: روزانه ۴/۰ میلی گرم

۳-۱ ساله: روزانه ۵/۰ میلی گرم

۸-۴ ساله: روزانه ۶/۰ میلی گرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۹/۰ میلی گرم

آقایان سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۳/۱ میلی گرم

خانمها ۱۸-۱۴ سال: روزانه ۱ میلی گرم

خانمها ۱۹ سال به بالا: روزانه ۱/۱ میلی گرم

تیامین:

۰-۶ ماهه: روزانه ۲/۰ میلی گرم

۱۲-۷ ماهه: روزانه ۳/۰ میلی گرم

۳-۱ ساله: روزانه ۵/۰ میلی گرم

۸-۴ ساله: روزانه ۶/۰ میلی گرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۹/۰ میلی گرم

پسران سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۲/۱ میلی گرم

دختران سن ۱۸-۱۴ سال: روزانه ۱ میلی گرم

دختران سن ۱۹ سال به بالا: روزانه ۱/۱ میلی گرم

پیریدوکسین:

۰-۶ ماهه: روزانه ۱/۰ میلی گرم

۱۲-۷ ماهه: روزانه ۳/۰ میلی گرم

۳-۱ ساله: روزانه ۵/۰ میلی گرم

۸-۴ ساله: روزانه ۶/۰ میلی گرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۱ میلی گرم

آقایان سن ۱۴ سال تا ۵۰ سال: روزانه ۳/۱ میلی گرم

آقایان ۵۰ سال به بالا: روزانه ۷/۱ میلی گرم

خانمها سن ۱۴ سال تا ۱۸ سال: روزانه ۲/۱ میلی گرم

خانمها سن ۱۹ سال تا ۵۰ سال: روزانه ۳/۱ میلی گرم

خانمها سن ۵۰ سال به بالا: روزانه ۵/۱ میلی گرم

کوبالامین:

سن ۶-۰ ماه: روزانه ۴/۰ میکروگرم

۱۲-۷ ماه: روزانه ۵/۰ میکروگرم

۳-۱ ساله: روزانه ۹/۰ میکروگرم

۸-۴ ساله: روزانه ۲/۱ میکروگرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۸/۱ میکروگرم

آقایان و خانمها سن ۱۴ سال و بالاتر : روزانه ۴/۲ میکروگرم

منبع:سامانه مکمل شناسی به نقل از وب سایت حکیمان طب

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد