بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بدن ما به چه میزان ویتامین B نیاز دارد؟

اسید فولیک:

۰-۶ ماهه: روزانه ۶۵ میکروگرم

۷-۱۲ ماهه: روزانه ۸۰ میکروگرم

۱-۳ ساله: روزانه ۱۵۰ میکروگرم

۴-۸ ساله: روزانه ۲۰۰ میکروگرم

۹-۱۳ ساله: روزانه ۳۰۰ میکروگرم

آقایان سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۴۰۰ میکروگرم

خانمها سن ۱۴ تا ۵۰ سال: روزانه ۴۰۰ میکروگرم

خانمها سن ۵۰ سال به بالا: روزانه ۴۰۰ میکروگرم

نیاسین:

۰-۶ ماه: روزانه ۲ میلی گرم

۷-۱۲ ماه: روزانه ۴ میلی گرم

۱-۳ سال: روزانه ۶ میلی گرم

۴۸ سال: روزانه ۸ میلی گرم

۹-۱۳ سال: روزانه ۱۲ میلی گرم

آقایان سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۱۶ میلی گرم

خانمها سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۱۴ میلی گرم

اسید پانتوتنیک:

سن ۰-۶ ماه: روزانه ۷/۱ میلی گرم

سن ۷-۱۲ ماه: روزانه ۸/۱ میلی گرم

سن ۱-۳ سال: روزانه ۲ میلی گرم

سن۴-۸ سال : روزانه ۳ میلی گرم

سن ۹-۱۳ سال :روزانه۴میلی گرم

سن ۱۴ سال و بیشتر:روزانه ۵ میلی گرم

بیوتین:

۰-۶ ماهه: روزانه ۵ میکروگرم

۱۲-۷ ماهه: روزانه ۶ میکروگرم

۳-۱ ساله: روزانه ۸ میکروگرم

۸-۴ ساله: روزانه ۱۲ میکروگرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۲۰ میکروگرم

۱۸-۱۴ ساله: روزانه ۲۵ میکروگرم

۱۹ سال به بالا: روزانه ۳۰ میکروگرم

ریبوفلاوین:

۰-۶ ماهه: روزانه ۳/۰ میلی گرم

۱۲-۷ ماهه: روزانه ۴/۰ میلی گرم

۳-۱ ساله: روزانه ۵/۰ میلی گرم

۸-۴ ساله: روزانه ۶/۰ میلی گرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۹/۰ میلی گرم

آقایان سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۳/۱ میلی گرم

خانمها ۱۸-۱۴ سال: روزانه ۱ میلی گرم

خانمها ۱۹ سال به بالا: روزانه ۱/۱ میلی گرم

تیامین:

۰-۶ ماهه: روزانه ۲/۰ میلی گرم

۱۲-۷ ماهه: روزانه ۳/۰ میلی گرم

۳-۱ ساله: روزانه ۵/۰ میلی گرم

۸-۴ ساله: روزانه ۶/۰ میلی گرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۹/۰ میلی گرم

پسران سن ۱۴ سال به بالا: روزانه ۲/۱ میلی گرم

دختران سن ۱۸-۱۴ سال: روزانه ۱ میلی گرم

دختران سن ۱۹ سال به بالا: روزانه ۱/۱ میلی گرم

پیریدوکسین:

۰-۶ ماهه: روزانه ۱/۰ میلی گرم

۱۲-۷ ماهه: روزانه ۳/۰ میلی گرم

۳-۱ ساله: روزانه ۵/۰ میلی گرم

۸-۴ ساله: روزانه ۶/۰ میلی گرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۱ میلی گرم

آقایان سن ۱۴ سال تا ۵۰ سال: روزانه ۳/۱ میلی گرم

آقایان ۵۰ سال به بالا: روزانه ۷/۱ میلی گرم

خانمها سن ۱۴ سال تا ۱۸ سال: روزانه ۲/۱ میلی گرم

خانمها سن ۱۹ سال تا ۵۰ سال: روزانه ۳/۱ میلی گرم

خانمها سن ۵۰ سال به بالا: روزانه ۵/۱ میلی گرم

کوبالامین:

سن ۶-۰ ماه: روزانه ۴/۰ میکروگرم

۱۲-۷ ماه: روزانه ۵/۰ میکروگرم

۳-۱ ساله: روزانه ۹/۰ میکروگرم

۸-۴ ساله: روزانه ۲/۱ میکروگرم

۱۳-۹ ساله: روزانه ۸/۱ میکروگرم

آقایان و خانمها سن ۱۴ سال و بالاتر : روزانه ۴/۲ میکروگرم

منبع:سامانه مکمل شناسی به نقل از وب سایت حکیمان طب

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

سطح ویتامین های محلول در چربی  در کودکان مبتلا به سلیاک مشاهده
سطح ویتامین های محلول در چربی در کودکان مبتلا به سلیاک