بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف ویتامین K2 منجر به بهبود عملکرد قلبی عروقی در افراد ورزشکار می شود

مصرف ویتامین K2 منجر به بهبود عملکرد قلبی عروقی در افراد ورزشکار می شود
ویتامین های K1 و K2 بطور معمول در رژیم غذایی غربی استفاده نمی شود زیرا که این ویتامین ها در انواع مختلفی از غذاهای تخمیر شده یافت می شوند.

بطور ویژه در تحقیقات نشان داده شده است که ویتامین K2 می تواند عملکرد میتوکندری را بازیابی کند و نقش ویژه ای در تولید آدنوزین تری فسفات میتوکندری داشته باشد.

بنابراین می توان پیش بینی کرد که مصرف مکمل های غذایی یا رژیم غذایی حاوی ویتامین K2 می تواند عملکرد عضلات با میتوکندری بالا از جمله عضلات اسکلتی و عضله قلب را افزایش دهد.

در مطالعه ای که به تازگی به چاپ رسید، محققان امریکایی تاثیر مصرف 8 هفته ای ویتامین K2 بر تغییرات قلبی عروقی را در پاسخ یه یک تست ارگونومیک ارزیابی کردند.

این بررسی ها بر روی 26 ورزشکار آموزش دیده مرد و زن انجام شد. این ورزشکاران به دو گروه تقسیم شدند. گروه اصلی که مکمل های ویتامین K2 مصرف کردند و گروه دارونما که آرد برنج را به عنوان دارونما مصرف کردند.

در هفته های اول تا چهارم ویتامین فوق با دوز 300 میلی گرم در روز و در هفته های 5 تا 8 با دوز 150 میلی گرم در روز به این افراد داده شد.

بررسی های انجام شده بر روی این افراد نشان داد مصرف مکمل های ویتامین K2 منجر به افزایش 12 درصدی در حداکثر خروجی قلب شده است.

این تحقیق نخستین مطالعه ای است که تاثیر مثبت ویتامین K2 را بر عملکرد قلبی عروقی در افراد فعال و ورزشکار نشان داده است.

این مطالعه در ماه جولای 2017 در مجله Alternative Therapies In Health And Medicine به چاپ رسید.
.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد