بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر فولیک اسید و هموسیستئین بر بیماران مزمن کلیوی و بیماران قلبی عروقی

تاثیر فولیک اسید و هموسیستئین بر بیماران مزمن کلیوی و بیماران قلبی عروقی

هیپر هوموسایستنمی (Hyperhomocysteinemia) در حدود 85 درصد از بیماران مزمن کلیوی مشاهده می شود چرا که در این بیماران متابولیسم کلیوی دچار اختلال شده و دفع کلیه کاهش پیدا می کند.

حضور فولیک اسید، به عنوان فرم سنتزی ویتامین B9، برای تبدیل هوموسیستئین به متیونین در بدن بسیار حیاتی است. اگر فولیک اسید به اندازه کافی مصرف نشود، تبدیل هوموسیستئین به متیونین به اندازه کافی در بدن انجان نشده و سطح هوموسیستئین افزایش می یابد.

هیپر هوموسایستنمی به عنوان یک پیش بینی کننده مرگ و میر ناشی از اختلالات قلبی عروقی در مراحل آخر بیماری های کلیوی در نظر گرفته می شود. هیپر هوموسایستنمی می تواند تاثیرات منفی خود را  بر روی فرآیندهای اصلی ای که در پیشرفت آسیب های قلبی عروقی نقش دارند، بگذارد.

مطالعات علمی نشان داده اند که هیپر هوموسایستنمی می تواند باعث افزایش خطر التهاب و آسیب اندوتلیال شود که این موارد به نوبه خود باعث افزایش بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی و بیماری مزمن کلیوی می شوند.

همچنین تحقیقات نشان داده اند که فولیک اسید می تواند باعث بهبود عملکرد اندوتلیال بدون کاهش سطح هوموسیستئین شود.

بنابراین اخیرا نقش فولیک اسید در هیپر هوموسایستنمی در مبتلایان به بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مزمن کلیوی جایگاه ویژه ای پیدا کرده و مطالعات بالینی در این راستا در حال انجام است.

اما هنوز محققان کاملا مطمئن نیستند که تاثیرات مفید فولیک اسید در بین جمعیت عمومی و در بین بیماران مزمن کلیوی،  ناشی از خود فولیک اسید بطور مستقیم است یا ناشی از کاهش هیپر هوموسایستنمی توسط فولیک اسید.

در حالی که هنوز نتایج آزمایشات بالینی تایید کننده در این زمینه منتشر نشده است، محققان پیشنهاد کردند روش معقول این است که مکمل های فولیک اسید با یا بدون متیل کوبالامین به عنوان یک درمان کمکی مناسب برای بیماران مزمن کلیوی بکار گرفته شود.

این یافته ها در مقاله ای که اخیرا در مجله Cardiorenal Medicine به چاپ رسید منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Folic Acid and Homocysteine in Chronic Kidney Disease and Cardiovascular Disease Progression: Which Comes First

Cardiorenal Med 2017;7:255-266

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/......


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


منابع و رفرنس ها:

Source & Reference


Folic Acid and Homocysteine in Chronic Kidney Disease and Cardiovascular Disease Progression: Which Comes First

Cardiorenal Med 2017;7:255-266...


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد