بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مصرف ویتامین D و سطح آن در سرم با باروری

ارتباط مصرف ویتامین D و سطح آن در سرم با باروری
در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان انگلیسی انجام شد، تاثیر مصرف ویتامین D و سطح این ویتامین در سرم بر روی پارامترهای بالینی باروری زنان ارزیابی شد.

در این تحقیق پارامترهای تولد و میزان تولد زنده در زنانی که مصرف ویتامین D آنها به اندازه مورد نیاز (10 میکروگرم بر روز) بود یا نبود و نیز زنانی که سطح ویتامین D سرم آنها در سطوح ناکافی یا کم بود مورد مقایسه قرار گرفت.

این بررسی ها بر روی 132 زن در سنین 18 تا 39 سالگی انجام شد.

نتایج بدست آمده نشان داد 37/1 درصد از این زنان میزان ویتامین D مورد نیاز روزانه (10 میکروگرم بر روز)  را مصرف نمی کنند. همچنین سطح ویتامین D سرم در 13/9 درصد از آنها در وضعیت خطرناک یعنی سطح ناکافی یا کمبود آن قرار داشت.

مشاهده شد که پارامترهای بالینی بارداری در افرادی که ویتامین D کافی مصرف می کنند و سطح ویتامین D در سرم آنها کافی است بسیار بهتر از افرادی بود که ویتامین D کافی مصرف نکرده یا سطح ویتامین در آنها پایین است.

همچنین میزان تولد زنده نیز در افرادی که ویتامین D کافی مصرف می کردند بهتر بود.

این نتایج نشان داد مصرف ناکافی ویتامین D و سطح ناکافی آن در سرم می تواند به عنوان یک فاکتور خطر برای بهبود نتایج باروری در زنان باشد.

این مطالعه در ماه آگوست 2017 در مجله Fertility and Sterility  به چاپ رسید.


منابع و رفرنس ها:

Source & Reference


Association of vitamin D intake and serum levels with fertility: results from the Lifestyle and Fertility Study

Fertility and Sterility, Volume 108, Issue 2, August 2017, Pages 302-311...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، باروری، ویتامینD، وضعیت خطرناک، روی، بارداری، سلامت جنسی، مکمل ورزشی، ورزشکار، مولتی ویتامین، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، ویتامین گروه ب، ویتامین های محلول در آب، ویتامین های محلول در چربی، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، آنتی اکسیدان، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، داروخانه آنلاین، داروخانه، خرید قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری، شربت کودکان، تقویت کودکان، سوء تغذیه کودکان، خستگی مفرط، نشاط، داروخانه های گیاهی، داروخانه های سنتی، اتحادیه، مکمل های ویتامینی، خرید قرص، تهیه شربت، تقویتی، ورزشی، پروتئین، گیاهان دارویی، منابع علمی، آنلاین، مکمل شناسی،

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد