بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف مکمل های روی بر سطح هورمون تیرویید در ورزشکاران

تاثیر مصرف مکمل های روی بر سطح هورمون تیرویید در ورزشکاران
تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف مکمل های روی توسط ورزشکاران می تواند از طریق تاثیر بر هورمون تیرویید عملکرد آنها را بطور مثبتی تحت تاثیر قرار دهد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان ترکیه ای انجام شد، تاثیر 6 هفته ای مصرف مکمل های روی و انجام تمرین وزنه برداری بر سطح هورمون تیرویید ورزشکاران مورد ارزیابی قرار گرفت.

این بررسی ها بر روی 40 مرد در سنین 18-22 سالگی انجام شد که 20 نفر از آنها افرادی بودند که تمرینات فیزیکی ورزشی داشتند و 20 نفر دیگر گروه کنترل بودند.

گروه مورد مطالعه با دوز 3 میلی گرم بر کیلوگرم در روز و به مدت 6 هفته مکمل روی خوراکی مصرف کردند.

در آغاز مطالعه و پس از 6 هفته، نمونه های خون از افراد قبل و بعد از انجام تمرین ورزشی جمع آور شده و میزان TSH ، FT3 و FT4 در خون آنها اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد مقادیر پارامترهای تیرویید در گروهی که مکمل های روی مصرف کرده بودند پس از انجام تمرین و مصرف روی کاهش یافت.

نتایج این مطالعه به تازگی در مجله Indian J Physiol Pharmacol به چاپ رسید.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد