بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین هرزه خواری و کمبود آهن در کودکان

ارتباط بین هرزه خواری و کمبود آهن در کودکان
در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان ایرانی انجام شد، شیوع هرزه خواری و ارتباط آن با کمبود آهن در میان کودکان زنجانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق بررسی هایی بر روی872 کودک انجام شد. همچنین کودکانی با سن و جنسیت مشابه که دچار هرزه خواری نبودند به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. کم خونی ناشی از کمبود آهن در هر دو گروه ارزیابی شد.

نتایج نشان داد که در بین کودکان بررسی شده 57 نفر (6/7 درصد) مبتلا به هرزه خواری بودند.

مهمتر از این، بررسی های وضعیت آهن در این کودکان نشان داد که کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان مبتلا به هرزه خواری شایع تر از کودکان سالم بود. اما سطح آهن و ظرفیت آهن پیوندی کل در بین دو گروه تفاوت چشمگیری نداشت.

با توجه به این داده های متناقض هنوز نمی توان با قطعیت گفت که هرزه خواری منجر به کمبود آهن در کودکان می شود.

این مطالعه در ماه آگوست در مجله East Mediterr Health J به چاپ رسید.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد