بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مقایسه کارایی فرمولاسیون های مختلف آهن در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن

مقایسه کارایی فرمولاسیون های مختلف آهن در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن
کم خونی ناشی از کمبود آهن یکی از عوارض شایع بیماری های التهابی روده است که باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش نرخ بستری شدن در بیمارستان در مبتلایان به این بیماری می شود.

در حالی که هنوز بهترین روش برای درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در مبتلایان به بیماری های التهابی روده بطور واضح شناسایی نشده است، اخیرا دستورالعمل های اروپایی آهن-درمانی داخل وردیدی در مبتلایانی که کمبود آهن شدید دارند یا تحمل ترکیبات آهن خوراکی را ندارند را توصیه کرده است.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، کارایی و قابلیت تحمل فرمولاسیون های مختلف آهن استفاده شده بصورت داخل وریدی در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در مبتلایان به بیماری های التهابی روده مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه نتایج مربوط به 5 آزمایش که در آنها 1143 بیمار مشارکت داشتند مورد بررسی قرار گرفت.

براساس نتایج مشخص شد که در این زمینه فقط آهن کربوکسی مالتوز بطور قابل توجهی موثرتر از آهن خوراکی است. پس از آهن کربوکسی مالتوز که موثرترین فرمولاسیون بود آهن ساکارز، آهن ایزومالتوز و آهن خوراکی در رده های بعدی قرار داشتند.

همچنین براساس داده های تلفیق شده مشخص شد که نرخ مشاهده عوارض جانبی برای آهن کربوکسی مالتوز، آهن ساکارز، آهن دکستران و آهن ایزومالتوز به ترتیب 12 درصد، 3/15 درصد، 12 درصد و 17 درصد است.

این نتایج نشان داد آهن کربوکسی مالتوز موثرترین فرمولاسیون آهن استفاده شده بصورت داخل وریدی در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در مبتلایان به بیماری های التهابی روده است و پس از آن آهن ساکارز در رتبه بعدی است. علاوه بر این آهن کربوکسی مالتوز قابل تحمل ترین فرم برای بیماران نیز بود.

این مطالعه در تاریخ 21 مارس 2017 در مجله Alimentary Pharmacology & Therapeutics به چاپ رسید.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد