بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین سطح ویتامین E سرم با سرطان روده بزرگ

ارتباط بین سطح ویتامین E سرم با سرطان روده بزرگ
تاثیر سطح پایین ویتامین E سرم بر روی خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در تحقیقات قبلی نامشخص و مبهم مانده است.

با توجه به این موضوع، در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد، آنها به بررسی دقیق مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته و سعی کردند ارتباط دقیق بین سطح ویتامین E سرم با سرطان روده بزرگ را ارزیابی کنند.

در این مطالعه مروری آنها جستجوی کاملی در اکثر منابع علمی انجام داده و شواهد قبلی در زمینه فوق را گردآوری و تحلیل کردند.

جستجوی آنها منجر به یافتن 10 مقاله علمی، 11 مطالعه، در این زمینه شد که در آنها 6431 نفر،هم به عنوان بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و هم افراد گروه کنترل، مورد آزمایش قرار گرفته بودند.

بررسی های دقیق بر روی تمام این مطالعات نشان داد که افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ در مقایسه با افراد گروه کنترل (سالم) دارای سطح پایین تری از ویتامین E در سرم هستند.


همچنین آنالیزهای قومیتی نشان داد که این کمبود ویتامین E بیشتر در افراد اروپایی است و نه در بین جمعیت آسیایی.

این نتایج در مجموع نشان داد می توان کمبود ویتامین E سرم را با سرطان روده بزرگ مرتبط دانست اما تحقیقات بیشتر در این زمینه باز هم می تواند سودمند باشد.

این مطالعه درماه جولای 2017 در مجله Medicine به چاپ رسید.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد