بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اثر دوزهای مختلف ویتامین C بر سرماخوردگی

اثر دوزهای مختلف ویتامین C بر سرماخوردگی

اثر دوزهای مختلف ویتامین C بر سرماخوردگی:
ده ها مطالعه بر روی حیوانات و با به کارگیری حیوانات مختلف نشان داده است که ویتامین C به طور قابل توجهی عفونت های ناشی از باکتری ها و ویروس های مختلف را کاهش می دهد و حتی از آن ها جلوگیری می کند.
با توجه به ماهیت جامع اثر ویتامین C در برابر عفونت های مختلف، در گونه های مختلف حیوانات، به نظر می رسد ویتامین C در استعداد ابتلا به عفونت و شدت عفونت در انسان ها نیز تاثیر می گذارد. با این وجود، اهمیت عملی ویتامین C در عفونت های انسانی هنوز شناخته شده نیست.
اثر ویتامین C بر سرماخوردگی نسبت به بیماری های عفونی دیگر بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. اکثر آزمایش های کنترل شده تنها از دوز یک گرم ویتامین C در هر روز استفاده کرده اند.

دسته بندی همه ی مطالعات انجام شده نشان می دهد که از نظر آماری تفاوت بسیار قابل توجهی بین ویتامین C و دارونماها (داروهایی که فقط برای راضی کردن مریض تجویز می شود) وجود دارد که نشان دهنده ی یک اثر بیولوژیکی واقعی است.
با این وجود، دوز بهینه و ماکزیمم اثر ویتامین C بر سرماخوردگی ناشناخته است. آزمایشاتی که از دوزهایی بیش از 1 گرم در روز استفاده کرده اند معمولا اثرات بیشتری نسبت به آزمایش هایی که دقیقا از دوز 1 گرم استفاده کرده اند نشان می دهند، که این امر نشان دهنده ی اثر وابسته به دوز می باشد.
با این وجود از آنجایی که تفاوت های متعددی بین نتایج آزمایش ها وجود دارد، از یک چنین مقایسه ای نمی توان نتیجه ی قطعی گرفت. بنابراین معتبرترین تستی که از آن بتوان وابستگی نسبت به دوز را مقایسه کرد، بررسی اثر دوزهای مختلف ویتامین C در آزمایشی است که به طور تصادفی از بین گروه های آزمایشی انتخاب شده باشد.
پزشکان دانشگاه هلسینکی فنلاند، یافته های دو آزمایش تصادفی که هر کدام اثرات دو دوز مختلف ویتامین  C بر طول دوره ی سرماخوردگی را بررسی می کردند، تجزیه و تحلیل کرده اند.
در آزمایش اول چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفتند به گروه اول و دوم 3 گرم ویتامین C در روز، به گروه سوم 6 گرم ویتامین C در روز و به گروه چهارم تنها دارونما داده شد. در مقایسه با گروهی که دارونما دریافت کرده بودند گروه سوم (6 گرم در روز) دوره ی سرماخوردگی را 17% و دوبرابر بیشتر از گروه اول دوم (3 گرم در روز) کاهش داد. در آزمایش دوم 4 گرم ویتامین C در روز، 8 گرم ویتامین C در روز و دارونما به گروه های مختلف داده شد منتها این بار تنها در اولین روز سرماخوردگی. نسبت به گروهی که دارونما دریافت کرده بودند گروه 8 گرم در روز دوره ی سرماخوردگی را 19% و دوبرابر بیشتر از 4 گرم در روز کاهش داد.

هر دو آزمایش نشان دادند که ارتباط قابل توجهی بین دوزهای مختلف ویتامین C و دوره ی سرماخوردگی وجود دارد.

در این دو آزمایش واکنش نسبت به دوزهای مختلف، تا دوزهای 6-8 گرم در هر روز کاملا خطی بود، بنابراین این امکان وجود دارد که حتی دوزهای بالاتر منجر به کاهش بیشتری در طول دوره ی سرماخوردگی شوند.

برای بهترین درمان سرماخوردگی دوز ویتامین C باید بیشتر از 15 گرم در روز باشد ولی بالاترین دوزهایی که تاکنون در این آزمایش های تصادفی بررسی شده بسیار کمتر از این مقدار است. آزمایش های درمانی بیشتری باید صورت بگیرد تا واکنش نسبت به دوز را در دوزهای بالاتر از 8 گرم در هر روز بررسی کند.

در نهایت می توان گفت با توجه به اثر ویتامین C بر طول دوره ی سرماخوردگی و ایمن و کم هزینه بودن آن، انجام آزمایشی درمانی بر روی بیماران سرماخوردگی جهت بررسی میزان فایده ی 8 گرم ویتامین C در روز می تواند با ارزش و قابل صرف وقت باشد.

منبع:
sciencedaily


بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد