بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های ویتامین D بر وضعیت مبتلایان به نارسایی قلبی

تاثیر مکمل های ویتامین D بر وضعیت مبتلایان به نارسایی قلبی
در مطالعه ای جالب که به تازگی توسط محققان هندی انجام شد، ارتباط بین سطح ویتامین D و پارامترهای اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی قبل و بعد از مصرف مکمل های ویتامین D مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه 74 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با سطح ویتامین D کمتر از 30 نانوگرم بر میلی لیتر انتخاب شده و بطور تصاودفی به دو گروه تقسیم شدند.

 گروه اول افرادی بودند که درمان معمول نارسایی قلبی را به همراه مصرف مکمل های ویتامین D با دوز 60000IU در هفته به مدت 12 هفته پشت سر گذاشتند. افراد گروه دوم تنها درمان معمول نارسایی قلبی را گذراندند. خصوصیات و پارامترهای دو گروه در ابتدای مطالعه یکسان بود.

سطح ویتامین D سرم برای گروهی که مکمل های این ویتامین را مصرف کردند در ابتدای مطالعه 18/14 و پس از 12 هفته 34/79 بود. این مقادیر برای گروهی که مکمل مصرف نکردند به ترتیب 20/48 و 20/57 بدست آمد.

این نتایج نشان داد که مکمل های ویتامین D می تواند در طول تنها 12 هفته سطح این ویتامین در سرم را به مقدار چشمگیری افزایش دهد.

 همچنین پیشرفت چشمگیری در پارامترهای اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی پس از مصرف مکمل های ویتامین D مشاهده می شد که البته در مقایسه با گروه کنترل چندان چشمگیر نبود.

اگرچه این مطالعه چشم اندازهای جدیدی در مورد بهبود نسبی پارامترهای اکوکاردیوگرافی و وضعیت ویتامین D در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ارائه می دهد اما برای درک بهتر ارتباط بین ویتامین D و پارامترهای قلبی عروقی نیاز به تحقیقات بیشتری است.

نتایج این تحقیق در تاریخ 3 ژوئن 2017 در مجله Journal of Indian College of Cardiology  تحت انتشار قرار گرفته است.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد