بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر عصاره شبدر قرمز بر هورمون های جنسی زنان

تاثیر عصاره شبدر قرمز بر هورمون های جنسی زنان
تحقیقات نشان می دهد عصاره گیاه شبدر قرمز می تواند سطح هورمون تستروسترون در زنان یائسه را تحت تاثیر قرار دهد.

در مطالعه ای که توسط محققان استرالیایی انجام شد، تاثیر عصاره گیاه شبدر قرمز بدون نسخه بر روی برخی از هورمون های جنسی و آندومتر در زنان یائسه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه 109 زن یائسه با میانگین سنی بیش از 40 سال مورد آزمایش قرار گرفتند. این افراد بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه روزانه دو کپسول حاوی عصاره شبدر قرمز (حاوی 80 میلی گرم ایزوفلاون) را برای مدت زمان 90 روز مصرف کردند و گروه دیگر دارونما مصرف کردند. پس از یک دوره شستشوی 7 روزه این روش درمان به مدت 90 روز دیگر ادامه پیدا کرد.

بررسی های تلفیقی پس از اتمام مدت زمان درمان نشان داد که مصرف مکمل های حاوی عصاره شبدر قرمز، در مقایسه با گروه دارونما، منجر به افزایش قابل توجه سطح تستوسترون پلاسما و کاهش ضخامت آندومتر شده است.

این یافته نشان دهنده تاثیر ارزشمند عصاره شبدر قرمز بر سطح هورمون تستوسترون است هر چند تاثیر آن بر سطوح استرادیول هنوز چندان شناخته شده نیست.

کاهش ضخامت آندومتر با مصرف عصاره شبدر قرمز نیز از این فرضیه حمایت می کند که ایزوفلاون ها ترکیباتی ایمن و موثر در مورد هیپرپلازی آندومتر هستند.

نتایج این تحقیق در سال 2006 در مجله Maturitas به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد