بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

گزارشی در مورد ایمنی فرمولاسیون های گیاهی جدید و تاثیر آنها بر کیفیت اسپرم

گزارشی در مورد ایمنی فرمولاسیون های گیاهی جدید و تاثیر آنها بر کیفیت اسپرم
ناباروری مردان یک مسئله بسیار مهم بوده و شیوع آن بصورت روزافزونی در حال افزایش است. یکی از روشهای درمان مرسوم آن استفاده از داروها و مکمل های گیاهی است.

در مطالعه ای که توسط محققان کره ای انجام شد، ایمنی فرمولاسیون های جدید گیاهی که برای درمان اختلالات ناباروری مردان استفاده می شود و نیز تاثیرات آنها برکیفیت اسپرم بررسی شد.

در این مطالعه ایمنی 5 نوع گیاه دارویی و یک فرمولاسیون جدید حاوی هر 5 نوع این گیاهان ارزیابی شد. همچنین تاثیر فرمولاسیون جدید فوق پس از مصرف 8 تا 28 روز از مصرف آنها بر کیفیت اسپرم آزمایش شد.

بررسی های این گروه نشان داد در مورد داروهای گیاهی تمشک سیاه کره ای (Rubus coreanus) و سس چینی (Cuscuta chinensis) میزان زنده ماندن سلول ها در حضور آنها، که نشان دهنده ایمنی آنهاست، کمتر از 80  درصد بود. اما در مورد فرمولاسیون جدید طراحی شده بیش از 80 درصد سلول ها زنده ماندند.

همچنین نتایج این گروه نشان داد تعداد اسپرم ها و فعالیت آنها پس از مصرف این فرمولاسیون گیاهی، نسبت به قبل از آن، به مقدار قابل توجهی افزایش نشان داد.

این تحقیق نشان داد که تلفیق گیاهان دارویی مختلف با یکدیگر و ارائه فرمولاسیون های جدید از آنها ممکن است بتواند ایمنی و کارایی آنها را در درمان ناباروری بهبود ببخشد.

نتایج این تحقیق در سال 2013 در مجله The World Journal of Men's Health به چاپ رسید.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد