بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین K و آنالوگ های آن: ترکیباتی موثر در درمان سرطان پروستات

ویتامین K و آنالوگ های آن: ترکیباتی موثر در درمان سرطان پروستات
مطالعات اپیدمیولوژیک گذشته نشان داده اند که ارتباطی بین شیوع انواع سرطان و عادت های غذایی افراد وجود دارد. مخصوصا نشان داده شده است که مصرف ریزمغذی های ضروری خاصی همچون ویتامین ها منجر به تاثیرات چشمگیری در مطالعات تجربی در چند تحقیق بالینی شده است.

ویتامین K یک ریزمغذی بسیار ضروری است که در فرایند  لخته شدن خون نیز مشارکت دارد. مطالعات آزمایشگاهی متعددی وجود  دارد که نشان می دهد ویتامین K قابلیت فعالیت به عنوان ضدسرطان را در انواع سرطان ها از جمله سرطان پروستات داشته است.

در سطح جهان، سرطان پروستات دومین گونه سرطان رایج و پنجمین عامل مرگ و میر مربوط به سرطان در مردان است. در سال ۲۰۱۲، ۱/۱ میلیون مرد به سرطان پروستات دچار شدند که از این تعداد، ۳۰۷۰۰۰ تای آن‌ ها جان سپردند. این سرطان رایج ‌ترین سرطان در میان مردان در ۸۴ کشور است که بیشتر در کشورهای توسعه ‌یافته رخ می دهد. میزان این سرطان در کشورهای در حال توسعه نیز رو به افزایش بوده است.

مطالعات گذشته در زمینه ارتباط ویتامین K و سرطان پروستات بیشتر متمرکز بر تاثیرات آنتی اکسیدانی این ویتامین بوده اند. اما یافته های اخیر نشان می دهد که ویتامین K می تواند از رشد سلول های سرطانی از طریق مکانیسم های دیگری از جمله آپوپتوز، توقف چرخه سلولی، اتوفاژی و تنظیم عوامل رونویسی متعددی مثل Myc و Fos، نیز پیشگیری کند.

در مطالعه ای که توسط محققان امریکایی انجام شد، خواص ضدسرطانی ویتامین K و آنالوگ های آن بر روی سرطان پروستات مرور شد. همچنین در این مطالعه تاثیرات ویتامین K به عنوان یک داروی کمکی در کنار سایر داروها یا ویتامین ها برای درمان سرطان پروستات ارزیابی شد.

براساس نتایج مشاهده شده در این مطالعه نویسندگان آن پیشنهاد کردند که ویتامین K و آنالوگهای آن ترکیباتی بسیار موثر برای پیشگیری و درمان انواع سرطان ها بویژه سرطان پروستات هستند.

این تحقیق در مجله Oncotarget به چاپ رسید.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد