بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

چای سبز برای کاهش وزن افراد بزرگسال چاق

چای سبز برای کاهش وزن افراد بزرگسال چاق
محصولات مختلف چای سبز برای کاهش وزن و همچنین حفظ وزن استفاده می شوند.  اعتقاد محققان بر این است که کاتچین ها و کافئین که هر دو در چای سبز حضور دارند، هر کدام نقش هایی در افزایش متابولیسم انرژی دارند که می تواند منجر به کاهش وزن شود.

مطالعات علمی بسیار زیادی در مورد بررسی نقش چای سبز در کاهش وزن به چاپ رسیده است اما هنوز کارایی چای سبز در کاهش وزن بطور واضح مشخص نیست.

در مطالعه ای که در سال 2012 انجام شد، کارایی و ایمنی محصولات چای سبز در کاهش وزن و حفظ وزن افراد بزرگسال دارای اضافه وزن یا چاق ارزیابی شد.

در این تحقیق، مروری بر تمام مطالعات چاپ شده در این زمینه انجام شد. تحقیقاتی در نظر گرفته شد که در آن حداقل به مدت 12 هفته  از محصولات چای سبز برای کاهش وزن یا حفظ وزن استفاده شده بود و در آن مقایسه با گروه کنترل نیز انجام شده بود.

بررسی های دقیق این گروه نشان داد که در مجموع مطالعات انجام شده نشان می دهد محصولات چای سبز می تواند منجر به کاهش وزن اندکی در افراد چاق یا دارای اضافه وزن شود. اما طبق بررسی ها محصولات چای سبز کارایی مناسبی در حفظ وزن ندارد.

همچنین پس از بررسی مطالعات از نظر عوارض جانبی مشخص شد که در بین تمام مطالعات انجام شده تنها در دو مطالعه عوارض جانبی ای مشاهده شده است که فرد نیاز به مراجعه به بیمارستان داشته است. در چند مورد نیز عوارض جانبی معدودی مشاهده شد بود که بسیار ملایم یا خفیف بودند.

نتایج این مطالعه مروری در مجله Cochrane Database of Systematic Reviews به چاپ رسید.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد