بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

وضعیت ویتامین D در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

وضعیت ویتامین D در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
محققانی از کشورهای لهستان و ایتالیا به تازگی در مطالعه ای جالب وضعیت ویتامین D را در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بررسی کردند.

آنها در این مطالعه سطح 25-هیدروکسی ویتامین D و پروتئین های متصل به ویتامین D را اندازه گیری کرده و ارتباط بین سطح آنها را با خصوصیات متابولیکی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک ارزیابی کردند.

در این مطالعه 267 زن در سنین 20 تا 35 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. 167 نفر از آنها مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بوده و 100 نفر دیگر، به عنوان گروه کنترل، سالم بودند. پارامترهای هورمونی و بیوشیمیایی این افرا به همراه سطح  25-هیدروکسی ویتامین D و پروتئین های متصل به ویتامین D در آنها اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد افراد گروه کنترلی که دارای وزن نرمال بودند دارای میزان  25-هیدروکسی ویتامین D کل، آزاد و دردسترس به مراتب بیشتری از آن در افراد چاق یا دارای اضافه وزن بودند.

در میان زنانی که مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بودند نیز میزان سطوح  25-هیدروکسی ویتامین D و پروتئین های متصل به ویتامین D کلی در زنان چاق یا دارای اضافه وزن کمتر از همتاهای با وزن نرمال بود.

همچنین بررسی های این گروه نشان داد میزان  پروتئین های متصل به ویتامین D بصورت معکوس با سطح انسولین و بصورت مستقیم با SHBG در گروه کنترل در ارتباط است. در گروه مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، میزان  پروتئین های متصل به ویتامین D بصورت معکوس با ذخیره چربی شکم، MBI، میزان گلوکز و انسولین و بصورت مستقیم با HDL و SHBG در ارتباط بود.

این بررسی ها نشان داد با وجود سطح پایین تر 25-هیدروکسی ویتامین D در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، تمام زنان مبتلا به این سندرم (چه چاق چه نرمال) دارای سطح 25-هیدروکسی ویتامین D آزاد و دردسترس قابل مقایسه با هم بودند.

پروتئین های متصل به ویتامین D نقش مهمی در تنظیم فراهمی زیستی و فعالیت 25-هیدروکسی ویتامین D در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک دارند. میزان این پروتئین ها به شدت با عواملی چون خطراتی قلبی عروقی، MBI، دور کمر، چربی احشایی و سطح انسولین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در ارتباط است.

نتایج این تحقیق در ماه می سال 2017 در نوزدهمین کنفرانس اروپایی Endocrinology که در لیسبون پرتغال برگزار شد به چاپ رسید.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد