امروزه با توجه به تنوع مکمل های غذایی و دارویی اعم از مولتی ویتامین ها یا سایر فراورده هایی که در داروخانه تحت این عناوین عرضه می شود، نمی توان بدون در اختیار داشتن اطلاعات کافی از شرایط بهینه مکمل های غذایی به سراغ آن ها رفت. هرچند معمولا پزشکان و متخصصان نسبت به ترکیبات مکمل های غذایی و مواد موثره آنها اشرافیت بهتری دارند، اما وجود یک رفرنس علمی و معتبر می تواند برای آنها نیز مفید و موثر باشد. ضمن اینکه به هرحال بهتر است مصرف کنندگان نیز دراین خصوص از آگاهی های اولیه بهره مند باشد.

بر این اساس« مکمل شناسی» تلاش کرده با ارائه متن لاتین و نیز ترجمه کتاب PDR for Nutritional Supplements گامی در مسیر ارتقاء سطح آگاهی های علمی در خصوص اجزاء و ترکیبات مکمل های غذایی بردارد.
بدیهی است این اطلاعات کامل و جامع نیستند و نمی توانند به عنوان جایگزین مشاوره های پزشک مورد بهره برداری قرار گیرد و مصرف کنندگان باید پیش از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک خود در میان گذاشته و تصمیم نهایی را بر اساس تشخیص پزشک به عمل آورد. ولی به هرحال وجود این اطلاعات می تواند نقشه راه بهبود شرایط سلامت افراد را مشخص تر نماید.

اطلاعات علمی مکمل های غذایی

ترتیب نمایش