بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

وجود یک بانک اطلاعات جامع از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت اعم از داروخانه ها، بیمارستان ها، کلینک ها، آزمایشگاه ها، مراکز تصویر برداری پزشکی نظیر سونوگرافی ها و همچنین اطلاعات مراکزی همچون مراکز ترک اعتیاد، مراکز مشاوره روانپزشکی، مراکز مشاور تغذیه از آنجایی که مورد تقاضای بسیاری از هموطنان عزیزمان است، می تواند گره گشای بسیاری از امور باشد
سامانه « مکمل شناسی » هر چند تمرکز خود را بر بحث مکمل های غذایی و دارویی تنظیم کرده است ولی به دلیل کثرت تقاضا در حوزه خدمات سلامت، تهیه چنین بانک اطلاعاتی را نیز مد نظر خود قرار داده است.
بر این اساس سامانه « مکمل شناسی » تلاش کرده است، اطلاعات اولیه در خصوص مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت را در این سامانه به صورت یکپارچه جمع آوری ومنتشر سازد.
بدهی است این لیست نمی تواند یک بانک کامل باشد. به این جهت از همه مردم شریمان تقاضا داریم به جهت بهره برداری سایر هموطنانمان، در صورتی که اطلاعات برخی پزشکان را بر روی سایت درج نشده است، ما را در مسیر ارتقاء سطح سلامت جامعه یاری دهند. برای ثبت مشخصات مراکز سلامت که بر روی سامانه مکمل شناسی اطلاعات ایشان موجود نیست، میتوانید اینجا کلیک کنید.

لیست مراکز خدمات سلامت

ترتیب نمایش